Narzędzie wsdl2java


Narzędzie wsdl2java

Artykuł ten ma na celu pokazać w jaki sposób wywoływać usługi sieciowe z użyciem protokołu SOAP, Springa i Mavena. W artykule https://javaleader.pl/2019/12/20/apache-servicemix-wprowadzenie/ opisałem w jaki sposób wystawić usługi sieciowe opisane przez plik *.wsdl (z ang .Web Services Description Language). Projekt zainstalowany został z użyciem szyny ESBApache Service Mix. Na podstawie wygenerowanego pliku WSDL z użyciem narzędzia SoapUI z powodzeniem wywołaliśmy zaprojektowane wcześniej usługi sieciowe. W tym wpisie zobaczysz jak na podstawie dostępnego pliku WSDL wygenerować odpowiednie klasy Javy które pozwolą na wykonanie dostępnych usług sieciowych. Do tego celu użyjemy narzędzia wsdl2java. W pierwszej kolejności zainstalujmy projekt z wspomnianego wpisu – https://javaleader.pl/2019/12/20/apache-servicemix-wprowadzenie/. Zaczynamy teraz od nowego projektu Apache Maven – plik pom.xml – niezbędne zależności:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.cxf</groupId>
    <artifactId>cxf-common-utilities</artifactId>
    <version>${cxf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.cxf</groupId>
    <artifactId>cxf-tools-common</artifactId>
    <version>${cxf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.cxf</groupId>
    <artifactId>cxf-rt-frontend-simple</artifactId>
    <version>${cxf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.cxf</groupId>
    <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
    <version>${cxf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.cxf</groupId>
    <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
    <version>${cxf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
 
  <!-- add spring support -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>4.3.1.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
    <version>4.3.1.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>4.3.1.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-beans</artifactId>
    <version>4.3.1.RELEASE</version>
  </dependency>
  <!-- add spring support -->
 
</dependencies>
 
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <verbose>true</verbose>
        <fork>true</fork>
        <compilerVersion>${java.version}</compilerVersion>
        <source>${java.version}</source>
        <target>${java.version}</target>
      </configuration>
    </plugin>
 
    <!-- cxf codegen plugin for WSDL to Java -->
    <plugin>
      <groupId>org.apache.cxf</groupId>
      <artifactId>cxf-codegen-plugin</artifactId>
      <version>${cxf.version}</version>
      <executions>
        <execution>
          <id>stock-quote-service</id>
          <phase>generate-sources</phase>
          <configuration>
            <sourceRoot>${project.basedir}/src/main/java/generated_java</sourceRoot>
            <wsdlOptions>
              <wsdlOption>
                <wsdl>${project.basedir}/src/main/resources/META-INF/wsdl/calculator.wsdl</wsdl>
                <wsdlLocation>http://localhost:8181/cxf/calcService?wsdl</wsdlLocation>
                <serviceName>CalculatorImplService</serviceName>
                <extraargs>
                  <extraarg>-verbose</extraarg>
                  <extraarg>-p</extraarg>
                  <extraarg>pl.javaleader.ws</extraarg>
                </extraargs>
              </wsdlOption>
            </wsdlOptions>
          </configuration>
          <goals>
            <goal>wsdl2java</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
      <dependencies>
        <dependency>
          <groupId>xerces</groupId>
          <artifactId>xercesImpl</artifactId>
          <version>2.9.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
          <groupId>org.apache.cxf</groupId>
          <artifactId>cxf-xjc-ts</artifactId>
          <version>2.2.9</version>
        </dependency>
      </dependencies>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Wykonujemy komendę:

mvn generate-sources

wynik:

Loading FrontEnd jaxws ...
Loading DataBinding jaxb ...

jeśli zależy nam na ponownym wygenerowaniu niezbędnych klas należy najpierw wyczyścić projekt poleceniem:

mvn clean

Klasa testująca:

public class Demo {
  public static void main(String args[]) {
    CalculatorImplService service = new CalculatorImplService();
    Calculator calculatorProxy  = service.getCalculatorImplPort();
 
    int resultAddition = calculatorProxy.addidtion(10, 20);
    System.out.println("Sum of 10+20 = " + resultAddition);
 
    int resultSubtraction = calculatorProxy.subtraction(10, 20);
    System.out.println("Subtraction of 10-20 = " + resultSubtraction);
  }
}

wynik – z powodzeniem udało się wykonać dostępne usługi sieciowe:

mar 06, 2020 9:53:02 AM org.apache.cxf.service.factory.ReflectionServiceFactoryBean buildServiceFromWSDL
INFO: Creating Service {http://ws.javaleader.pl/}CalculatorImplService from WSDL: http://localhost:8181/cxf/calcService?wsdl
Sum of 10+20 = 30
Subtraction of 10-20 = -10

Dodajmy teraz plik client-beans.xml w katalogu ./resources w którym to zarejestrujemy beana calcClient:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://cxf.apache.org/jaxws http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">
 
<jaxws:client id="calcClient"
       serviceClass="pl.javaleader.ws.Calculator"
       address="http://localhost:8181/cxf/calcService" />
</beans>

oraz następujący fragment kodu do klasy Demo który na podstawie zarejestrowanego beana calcClient wykona dostępne usługi sieciowe:

public class Demo {
  public static void main(String args[]) {
 
    ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("/client-beans.xml");
 
    Calculator soap = (Calculator) context.getBean("calcClient");
    System.out.println(soap.addidtion(2,3));
    System.out.println(soap.subtraction(10,3));
  }
}

wynik:

mar 06, 2020 9:59:26 AM org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext prepareRefresh
INFO: Refreshing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@443b7951: startup date [Fri Mar 06 09:59:26 CET 2020]; root of context hierarchy
mar 06, 2020 9:59:26 AM org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader loadBeanDefinitions
INFO: Loading XML bean definitions from class path resource [client-beans.xml]
mar 06, 2020 9:59:26 AM org.apache.cxf.service.factory.ReflectionServiceFactoryBean buildServiceFromClass
INFO: Creating Service {http://ws.javaleader.pl/}CalculatorService from class pl.javaleader.ws.Calculator
5
7

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.


Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij