Apache ServiceMix – wprowadzenie

Apache ServiceMix – wprowadzenie

Apache ServiceMix to narzędzie które realizuje zadania korporacyjnej szyny danych czyli integracji różnorodnych systemów informatycznych w architekturze SOA (architektura zorientowana na usługi). Zastosowanie rozwiązania szyny ESB pozwala na wiązanie aplikacji za pomocą jednej centralnej magistrali dzięki czemu nie jest konieczne integrowanie aplikacji na zasadzie każdy z każdym.

Pobranie Apache ServiceMix:

http://servicemix.apache.org/downloads.html

Po pobraniu paczki *.zip i rozpakowaniu wydajemy polecenie uruchomienia Apache ServiceMix:

w katalogu .\bin wydajmy dla systemu Windows polecenie:

\apache-servicemix-7.1.0-SNAPSHOT\bin>servicemix.bat

Apache ServiceMix został uruchomiony!

Tworzymy plik XML o dowolnej nazwie i zapisujemy go w katalogu ./deploy. Katalog ten znajduje się w lokalizacji gdzie została rozpakowana paczka z oprogramowaniem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<blueprint 
xmlns="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0
http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0/blueprint.xsd">
 
<camelContext xmlns="http://camel.apache.org/schema/blueprint">
  <route>
    <from uri="file:camel/input"/>
    <log message="Moving ${file:name} to the output directory"/>
    <to uri="file:camel/output"/>
  </route>
</camelContext>
</blueprint>

Teraz każde dodanie dowolnego pliku do katalogu ./camel/input spowoduje natychmiastowe przeniesienie go do katalogu ./camel/output:

Zobaczmy ostatnie logi:

jenkins@root>log:display | tail -n 10

wynik:

INFO | le://camel/input | route6 | 43 - org.apache.camel.camel-core - 2.16.5 | Moving 20190904_094420.jpg to the output directory

Dodajmy teraz wysłanie komunikatu do kolejki ActiveMQ w momencie dodania dowolnego pliku do katalogu activemq/input. Każdorazowe dodanie nowego pliku spowoduje natychmiastowe przeniesienie go do katalogu ./activemq/output.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<blueprint 
xmlns="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0
http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0/blueprint.xsd">
 
<camelContext xmlns="http://camel.apache.org/schema/blueprint">
<route>
  <from uri="file:camel/input"/>
  <log message="Moving ${file:name} to the output directory"/>
  <to uri="file:camel/output"/>
</route>
 
<route>
  <from uri="file:activemq/input"/>
  <to uri="file:activemq/output"/>
    <setBody><simple>FileMovedEvent(file: ${file:name}, timestamp: ${date:now:hh:MM:ss.SSS})
      </simple>
    </setBody>
  <to uri="activemq://events"/>
</route>
 
<route>
  <from uri="activemq://events"/><to uri="log:events"/>
</route>
 
</camelContext>
</blueprint>

Zobaczmy ostatnie logi:

jenkins@root>log:display | tail -n 10

wynik:

INFO | Consumer[events] | events | 43 - org.apache.camel.camel-core - 2.16.5 | Exchange[ExchangePattern: InOnly,
BodyType: String, Body: FileMovedEvent(file: 20190904_094420.jpg, timestamp: 11:12:38.772)]

Instalacja graficznej konsoli:

jenkins@root>feature:install webconsole
jenkins@root>feature:list | grep webconsole
webconsole | 4.0.9 | x | Started | standard-4.0.9 | Base support of the Karaf WebConsole

Konsola dostępna jest pod adresem:

http://localhost:8181/system/console

login: smx

haslo: smx

Wydajmy teraz polecenie które wyświetli id zainstalowanych paczek:

202 | Active  | 50 | 0.6.4               | JAXB2 Basics - Runtime
215 | Active  | 50 | 2.11.0.v20140415-163722-cac6383e66 | Scala Standard Library
223 | Active  | 80 | 0.0.0               | test.xml
jenkins@root>bundle:list

zatrzymanie działania paczki o id 223:

jenkins@root>bundle:stop 223
jenkins@root>

ponowne wznowienie działania paczki:

jenkins@root>bundle:start223
jenkins@root>

Moduły OSGi (bundle z ang. Open Services Gateway Initiative) to system dynamicznych modułów dla języka Java które uruchamiane są w kontenerach wpierających OSGi. Do kontenerów tych zaliczyć możemy np. Apache Felix czy Apache Karaf. Projektowanie aplikacji modularnych daje możliwość dynamicznego odłączania i przyłączania nowych modułów bez konieczności restartu całej aplikacji. Spring Dynamic Modules natomiast łączy technologię Spring z platformą OSGi. Przed Javą w wersji 9 nie było pojęcia modułu. Brakowało określenia tego czym jest moduł.

To co oferuje technologia OSGi to lekką platformę dla komponentowych, oraz zorientowanych na usługi aplikacji w ramach (JVM). OSGi zapewnia pełną izolację modułów, dzięki czemu mamy pewność, że nie będą one wpływały na siebie nawzajem (np. poprzez konflikty wersji zależnych bibliotek JAR).

Plik manifestu OSGi – OSGi bundles to zwykłe pliki *.jar, z dodatkowymi wpisami w manifeście:

Bundle-SymbolicName: osgi-example
Bundle-Version: 1.0.0.SNAPSHOT
Import-Package: pl.javaleader;version="1.0.0.SNAPSHOT",org.osgi.framework
Export-Package: pl.javaleader;version="1.0.0.SNAPSHOT"
Bundle-Activator: pl.javaleader.Activator
 • Bundle-Version – wersja modułu,
 • Bundle-SymbolicName – nazwa modułu, pod którą będzie widziany z innych modułów,
 • Bundle-Activator – klasa aktywatora modułu, czyli z jakiej klasy należy skorzystać przy uruchamianiu i zatrzymywaniu modułu,
 • Import-Package – pakiety które chcemy zaimportować do naszego bundle’a. Możliwe jest importowanie pakietów z innych modułów,
 • Export-Package – jakie pakiety modułu chcemy wyeksportować. Tylko wyeksportowane pakiety mogą być importowane przez inne moduły.

Tworzymy nowy projekt z użyciem Apache Maven (bez archetypu) a następnie umieszczamy w odpowiednim katalogu plik ./resources/META-INF/MANIFEST.MF z zawartością opisaną powyżej.

Zawartość pliku pom.xml:

<dependencies>
 
  <dependency>
    <groupId>org.osgi</groupId>
    <artifactId>osgi_R4_core</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <scope>provided</scope>
    <optional>true</optional>
  </dependency>
 
  <dependency>
    <groupId>org.osgi</groupId>
    <artifactId>osgi_R4_compendium</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <scope>provided</scope>
    <optional>true</optional>
  </dependency>
 
  <dependency>
    <groupId>org.apache.cxf</groupId>
    <artifactId>cxf-rt-bindings-soap</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
  </dependency>
 
  <dependency>
    <groupId>javax</groupId>
    <artifactId>javaee-api</artifactId>
    <version>7.0</version>
  </dependency>
 
  <dependency>
    <groupId>org.osgi</groupId>
    <artifactId>org.osgi.core</artifactId>
    <version>5.0.0</version>
  </dependency>
 
</dependencies>
 
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <archive>
          <manifestFile>src/main/resources/META-INF/MANIFEST.MF</manifestFile>
        </archive>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

tworzymy przykładowe klasy serwisowe które będą dostępne po protokole SOAP:

serwis:

import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebService;
 
@WebService
public interface Calculator {
  @WebMethod()
  int add(int a, int b);
 
  @WebMethod()
  int sub(int a, int b);
}

implementacja serwisu:

public class CalculatorImpl implements Calculator {
  public int add(int a, int b) {
	return a + b;
  }
  public int sub(int a, int b) {
	return a - b;
  }
}

wystawiamy przykładowy endpoint – plik ./resources/META-INF/spring/beans.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
 http://cxf.apache.org/jaxws http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">
 
  <jaxws:endpoint
      id = "calcService"
      implementor = "pl.javaleader.ws.CalculatorImpl"
      address = "/calcService"/>
</beans>

instalujemy komponent w środowisku Apache ServiceMix:

install mvn:pl.javaleader/javaleader-calc-osgi/1.0.0-SNAPSHOT

startujemy aplikację:

start 297

wynik – aplikacja wystartowała – moduł prawidłowo zainstalowany!

jenkins@root>start 245
STARTING: JavaLeader.pl
jenkins@root>

zobaczmy plik *.wsdl opisujący utworzony WebService!

http://localhost:8181/cxf/calcService?wsdl

Wykonajmy operację na bazie pliku *.wsdl opisującego nasze usługi. W tym celu należy zainstalować program SoapUI – https://www.soapui.org/.

Tworzymy nowy projekt SOAP:

Wykonujemy przykładowe zapytanie (z ang. request):

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij