Konfiguracja Virtual Hosts & Apache Tomcat & Protokołu AJP

Konfiguracja Virtual Hosts & Apache Tomcat & Protokołu AJP

Dzisiejszy wpis pokaże w jaki sposób opublikować projekt aplikacji webowej spakowanej do pliku WAR na serwerze Apache Tomcat z użyciem wirtualnych hostów oraz protokołu AJP. W opisany niżej sposób wdrożona została aplikacja http://unicode-converter.javaleader.pl/ – więcej o aplikacji można dowiedzieć się na stronie wpisu: https://javaleader.pl/2019/06/11/konwersja-znakow-unicode/.

Konfiguracja pliku /etc/apache2/sites-available/000-default.conf – przekierowanie typu 301 do http:

ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost on
 
<VirtualHost example.pl:80>
 
  ProxyRequests off
  ServerName   example.pl	
  Redirect 301 / http://example.pl
 
</VirtualHost>

Konfiguracja http – https://javaleader.pl/2019/06/07/certyfikat-ssl-na-vps/:

<VirtualHost example.pl:443>
 
  ServerName example.pl
  ServerAlias example.pl
  SSLEngine on
 
  SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
  SSLHonorCipherOrder on
  SSLCipherSuite "EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 
          EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 
          EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES 
          !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS !RC4"
 
  SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/example.pl/fullchain.pem
  SSLCertificateFile   /etc/letsencrypt/live/example.pl/fullchain.pem
  SSLCertificateKeyFile  /etc/letsencrypt/live/example.pl/privkey.pem
 
  ProxyRequests On
  ProxyVia On
 
  ProxyPass    / ajp://localhost:8009/
  ProxyPassReverse / ajp://localhost:8009/
</VirtualHost>

Można również dodać nazwę aplikacji dostępnej na serwerze Apache Tomcat:

ProxyRequests On
ProxyVia On
 
ProxyPass    / <strong>ajp://localhost:8009/example-app-0.0.1-SNAPSHOT/</strong>
ProxyPassReverse / <strong>ajp://localhost:8009/example-app-0.0.1-SNAPSHOT/</strong>

Konfiguracja pliku /apache-tomcat-8.0.30/conf/server.xml:

Protokół Apache JServ (AJP) to metoda umożliwiająca komunikację serwera webowego np. Apache Web Server z serwerem aplikacji np. Apache Tomcat.

...
<Service name = "Catalina">
...
<Connector port="8090" protocol = "HTTP/1.1" 
       connectionTimeout = "20000" 
       URIEncoding    = "UTF-8"
       redirectPort   = "8443" 
	   maxThreads    = "300" />
 
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />
...
</Service>
...
 ...
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
  ...
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"
     internalProxies    = ".*"
     remoteIpHeader    = "x-forwarded-for"
     remoteIpProxiesHeader = "x-forwarded-by"
     protocolHeader    = "x-forwarded-proto"
  />
 
  <Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve className = "org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" 
       directory = "logs"
       prefix  = "localhost_access_log" suffix=".txt"
       pattern  = "%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />		  
  </Host> 
</Engine>
...

Leave a comment

Your email address will not be published.


*