Aplikacja Spring Boot na zewnętrznym Apache Tomcat


Aplikacja Spring Boot na zewnętrznym Apache Tomcat

Wbudowany kontener servletów w Spring Boot ułatwia projektowanie aplikacji uwalniając programistę od konieczności utrzymywania i konfiguracji dodatkowego serwera. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie postawimy np. na jednym serwerze więcej niż jednej aplikacji. Co zatem trzeba zrobić, aby wdrożyć swój projekt na zewnętrznym serwerze? W pliku pom.xml należy wyłączyć wbudowanego Tomcata:

<dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
   <exclusions>
     <exclusion>
       <artifactId>tomcat-embed-el</artifactId>
       <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
     </exclusion>
     <exclusion>
       <artifactId>tomcat-embed-core</artifactId>
       <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
     </exclusion>
     <exclusion>
       <artifactId>tomcat-embed-websocket</artifactId>
       <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
     </exclusion>
   </exclusions>
</dependency>

oraz zmodyfikować klasę startową nadpisując metodę configure z klasy bazowej SpringBootServletInitializer:

@SpringBootApplication
public class UnicodeConverterApplication extends SpringBootServletInitializer{
 
  @Override
  protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
    return application.sources(UnicodeConverterApplication.class);
  }
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    SpringApplication.run(UnicodeConverterApplication.class, args);
  }
}

ponadto należy ustawić sposób pakowania aplikacji na war:

<packaging>war</packaging>

Uwaga: należy do wdrażania swojej aplikacji używać pliku .original. Ten drugi posiada również spakowane biblioteki wbudowanego Tomcata – katalog ./lib-provided co jest w tym przypadku zbędne.

Zobacz też film na YouTube!


Leave a comment

Your email address will not be published.


*