Arquillian – testy integracyjne

Arquillian – testy integracyjne

Arquillian to framework który służy do pisania testów integracyjnych. Testy wykonywane są wewnątrz realnego środowiska uruchomieniowego, którego cykl życia w pełni zarządzany jest przez Arquilliana:

W pliku pom.xml projektu dodajemy zależności:

<profiles>
 <profile>
	<id>arquillian-jbossas-managed</id>
	<dependencies>
		<dependency>
		  <groupId>org.jboss.arquillian.junit</groupId>
	      <artifactId>arquillian-junit-container</artifactId>
		  <scope>test</scope>
		</dependency>
 
		<dependency>
		  <groupId>org.jboss.spec</groupId>
		  <artifactId>jboss-javaee-6.0</artifactId>
		  <version>1.0.0.Final</version>
		  <type>pom</type>
		  <scope>provided</scope>
		</dependency>
 
		<dependency>
		  <groupId>org.wildfly.arquillian</groupId>
		  <artifactId>wildfly-arquillian-container-managed</artifactId>
		  <version>2.1.1.Final</version>
		  <scope>test</scope>
		</dependency>
 
		<dependency>
	      <groupId>org.jboss.arquillian.protocol</groupId>
		  <artifactId>arquillian-protocol-servlet</artifactId>
		  <scope>test</scope>
		</dependency>
 
		<dependency>
		  <groupId>org.hibernate</groupId>
		  <artifactId>hibernate-core</artifactId>
		  <version>5.3.9.Final</version>
		  <scope>provided</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
 </profile>
</profiles>

oraz zarządzanie zależnościami:

  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.jboss.arquillian</groupId>
        <artifactId>arquillian-bom</artifactId>
        <version>1.0.3.Final</version>
        <scope>import</scope>
        <type>pom</type>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>

Tworzymy przykładowy test integracyjny:

@RunWith(Arquillian.class)
public class TestHalloEJB {
 
  @Deployment
  public static JavaArchive createDeployment(){
    JavaArchive jar = ShrinkWrap.create(JavaArchive.class, "halloEjb.jar");
    System.out.println(createPropertyJar(jar).toString(true));
    return jar;
  }
  private static JavaArchive createPropertyJar(JavaArchive javaArchive) {
    javaArchive.addClass(HalloEjbLocal.class).addPackages(true,"pl.edusession");
    javaArchive.addPackages(true, "javax.persistence");
    javaArchive.addAsResource("META-INF/hibernate/persistence.xml", 
                 "META-INF/persistence.xml");
    javaArchive.addAsManifestResource(new StringAsset("Dependencies: 
                     com.h2database.h2"), "MANIFEST.MF");
    javaArchive.addAsManifestResource(EmptyAsset.INSTANCE, "beans.xml");
    return javaArchive;
  }
}

Plik arquillian.xml:

<arquillian xmlns="http://jboss.org/schema/arquillian"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://jboss.org/schema/arquillian
    http://jboss.org/schema/arquillian/arquillian_1_0.xsd">
  <container qualifier="jbossas-7-managed" default="true">
    <configuration>
      <property name="jbossHome">C:\Users\EMAWARY\Downloads\wildfly-16.0.0.Final\wildfly-16.0.0.Final</property>
    </configuration>
  </container>
</arquillian>

Jeśli chcemy użyć jako providera JPA – EclipseLink należy do katalogu:

C:\Users\EMAWARY\Downloads\wildfly-16.0.0.Final\wildfly-16.0.0.Final\modules\system\layers\base\org\eclipse\persistence\main

dodać plik jar: eclipselink-2.6.0 oraz jipijapa-eclipselink-16.0.0.Final. Następnie należy w tym samym katalogu zmodyfikować plik module.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
 ~ JBoss, Home of Professional Open Source.
 ~ Copyright 2011, Red Hat, Inc., and individual contributors
 ~ as indicated by the @author tags. See the copyright.txt file in the
 ~ distribution for a full listing of individual contributors.
 ~
 ~ This is free software; you can redistribute it and/or modify it
 ~ under the terms of the GNU Lesser General Public License as
 ~ published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of
 ~ the License, or (at your option) any later version.
 ~
 ~ This software is distributed in the hope that it will be useful,
 ~ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 ~ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 ~ Lesser General Public License for more details.
 ~
 ~ You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 ~ License along with this software; if not, write to the Free
 ~ Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA
 ~ 02110-1301 USA, or see the FSF site: http://www.fsf.org.
 -->
<!-- Represents the EclipseLink module -->
<module name="org.eclipse.persistence" xmlns="urn:jboss:module:1.5">
  <properties>
    <property name="jboss.api" value="public"/>
  </properties>
 
  <resources>
    <resource-root path="jipijapa-eclipselink-16.0.0.Final.jar"/>
		 <resource-root path="eclipselink-2.6.0.jar">
      <filter>
       <exclude path="javax/**" />
      </filter>
    </resource-root>
  </resources>
 
  <dependencies>
    <module name="asm.asm"/>
    <module name="javax.api"/>
    <module name="javax.annotation.api"/>
    <module name="javax.enterprise.api"/>
    <module name="javax.persistence.api"/>
    <module name="javax.transaction.api"/>
    <module name="javax.validation.api"/>
    <module name="javax.xml.bind.api"/>
    <module name="javax.ws.rs.api"/>
    <module name="org.antlr"/>
    <module name="org.apache.commons.collections"/>
    <module name="org.dom4j"/>
    <module name="org.jboss.as.jpa.spi"/>
    <module name="org.jboss.logging"/>
    <module name="org.jboss.vfs"/>
  </dependencies>
</module>

Po powyższych zmianach w aplikacji w pliku persistence.xml można dodać:

<provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>

Leave a comment

Your email address will not be published.


*