WireMock czyli jak wykonać mockowanie Rest Api

WireMock czyli jak wykonać mockowanie Rest Api

WireMock jest biblioteką która umożliwia nam mockowanie/symulowanie wywołań Rest Api. W tym artykule napiszemy test integracyjny w oparciu o Spring Boota i bibliotekę WireMock który zasymuluje nam odpowiedź z zewnętrznego serwisu:

<dependency>
	<groupId>com.github.tomakehurst</groupId>
	<artifactId>wiremock</artifactId>
	<version>2.9.0</version>
</dependency>
 
<dependency>
	<groupId>com.github.tomakehurst</groupId>
	<artifactId>wiremock-standalone</artifactId>
	<version>2.19.0</version>
</dependency>

W pliku application.properties definiujemy przykładowy HOST oraz PORT dla serwisu którego odpowiedź będziemy mockować:

wiremocktest.host = localhost
wiremocktest.port = 8888

Klasa konfiguracyjna:

@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "wiremocktest")
public class ConfigProperties {
 
  private String host;
  private int port;
 
  public String getHost() {
    return host;
  }
 
  public void setHost(String host) {
    this.host = host;
  }
 
  public int getPort() {
    return port;
  }
 
  public void setPort(int port) {
    this.port = port;
  }
}

Uruchamiamy WireMockServer:

@BeforeEach
public void setup(){
  restTemplate  = new RestTemplate();
  response    = null;
  wireMockServer = new WireMockServer(wireMockConfig().port(configProperties.getPort()));
  wireMockServer.start();
}

oraz definiujemy test wraz z zasymulowaną odpowiedzią:

@Import(ConfigProperties.class)
@EnableConfigurationProperties(value = ConfigProperties.class)
@ContextConfiguration(classes = ConfigProperties.class)
@TestPropertySource("classpath:application.properties")
@ExtendWith(SpringExtension.class)
public class WiremockTests {
 
  RestTemplate restTemplate;
  ResponseEntity response;
  WireMockServer wireMockServer;
 
  @Autowired
  private ConfigProperties configProperties;
 
@BeforeEach
public void setup(){
  restTemplate  = new RestTemplate();
  response    = null;
  wireMockServer = new WireMockServer(wireMockConfig().port(configProperties.getPort()));
  wireMockServer.start();
}
 
  @Test
  public void givenWireMockAdminEndpoint_whenGetWithoutParams_thenVerifyRequest() {
 
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
 
    response = restTemplate.getForEntity("http://localhost:8888/__admin", String.class);
 
    assertThat("Verify Response Body", response.getBody().toString().contains("mappings"));
    assertThat("Verify Status Code", response.getStatusCode().equals(HttpStatus.OK));
  }
 
 
  @Test
  public void testResourceApi() {
    System.out.println(configProperties.getHost());
    wireMockServer.stubFor(get(urlEqualTo("/api/resource"))
        .willReturn(aResponse()
            .withStatus(HttpStatus.OK.value())
            .withHeader("Content-Type", TEXT_PLAIN_VALUE)
            .withBody("test resource")));
 
    response = restTemplate.getForEntity(createHttpLink(), String.class);
 
    assertThat("Verify Response Body", response.getBody().toString().contains("test resource"));
    assertThat("Verify Status Code", response.getStatusCode().equals(HttpStatus.OK));
 
    wireMockServer.stop();
  }
 
  private String createHttpLink() {
    StringBuilder httpLink = new StringBuilder();
    httpLink.append("http://");
    httpLink.append(configProperties.getHost());
    httpLink.append(":");
    httpLink.append(configProperties.getPort());
    httpLink.append("/api/resource");
    return httpLink.toString();
  }
}

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*