Test Data Builders z użyciem Make It Easy

Test Data Builders z użyciem Make It Easy

Test Data Builders (z ang. Appender lub z ang. Fluent Builder) to wzorzec projektowy który pozwala konstruować obiekty w sposób efektywny tj. np. bez użycia wielo-argumentowego konstruktora. W fazie testowania aplikacji wielokrotne tworzenie obiektów składających się z różnych danych w poniższy sposób jest nieefektywne i trudne w utrzymaniu:

Employee emp1 = new Employee (
  new Recipient("emp1",
    new Address("sample street1", 
          "City1", 
          new PostCode("34", "852"))),
 
Employee emp2 = new Employee (
  new Recipient("emp2",
    new Address("sample street2", 
          "City2", 
          new PostCode("34", "352"))),

Próbą rozwiązania problemu jest wzorzec projektowy Object Mother. Wzorzec ten zakłada utworzenie klasy z metodami statycznymi które służyć mają do tworzenia obiektów:

Employee emp = TestEmployeeHelper.newEmp1();
Employee emp = TestEmployeeHelper.newEmp1();

A co jeśli potrzebujemy podobnego obiektu, ale w innym wariancie do testów? Trzeba tworzyć wtedy dodatkową metodę statyczną co jest niewygodne i trudne w utrzymaniu. Tutaj przychodzi rozwiązanie – wzorzec Buildera i biblioteka Make It Easy która pozwala tworzyć obiekty w sposób efektywny w różnych wariantach ograniczając do minimum tzw. z ang. boilerplate code.

Dołączamy najnowszą wersję biblioteki – na chwile pisania tego artykułu jest to wersja:

<dependency>
  <groupId>com.natpryce</groupId>
  <artifactId>make-it-easy</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Tworzymy podstawowy model:

@Getter
@Setter
@AllArgsConstructor
@ToString
public class Employee {
  String name;
  String surname;
  Double salary;
}

Tworzymy tytułowy Test Data Builders:

public class InstantiatorEmployee {
 
  public static final Property<Employee,String> name  = newProperty();
  public static final Property<Employee,String> surname = newProperty();
  public static final Property<Employee,Double> salary = newProperty();
 
  public static final Instantiator<Employee> Employee = new Instantiator<Employee>() {
    @Override public Employee instantiate(PropertyLookup<Employee> lookup) {
      Employee employee = new Employee(
          lookup.valueOf(name, "Java"),
          lookup.valueOf(surname, "Leader"),
          lookup.valueOf(salary, 1000.00));
      return employee;
    }
  };
}

Tworzenie instancji obiektów w testach jednostkowych wygląda następująco:

@Test
public void employeeTest() {
 
  Maker<Employee> jamesMaker = an(InstantiatorEmployee.Employee,
      with("James", InstantiatorEmployee.name),
      with("Spring", InstantiatorEmployee.surname),
      with(5000.00, InstantiatorEmployee.salary)
  );
 
  Employee james = make(jamesMaker);
  System.out.println(james);
 
  Maker<Employee> jamesWithSalary3000Maker = jamesMaker.but(
      with(InstantiatorEmployee.salary, 3000.00)
  );
 
  Employee jamesWithSalary3000 = make(jamesWithSalary3000Maker);
  System.out.println(jamesWithSalary3000);
 
}

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*