Jak tworzyć konta FTP dla VPS?

Jak tworzyć konta FTP dla VPS?

W tym artykule pokażę Ci w jaki sposób tworzyć konta FTP na Twoim VPS. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to zainstalować narzędzie vsftpd (serwer FTP dla systemów uniksowych) poleceniem:

sudo apt-get install vsftpd

Kolejny krok to edycja pliku:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

parametr pozwala na dostęp do FTP każdemu użytkownikowi który zdefiniowany jest w pliku /etc/passwd.

local_enable=YES

parametr pozwala użytkownikowi wgrywać pliki na serwer:

write_enable=YES

parametr ogranicza użytkownika prawami dostępu do jego katalogu domowego:

chroot_local_user=YES

parametr pozwala na ograniczenie dostępu dla użytkowników anonimowych:

anonymous_enable=NO

w konsekwencji konfiguracja sprowadza się do ustawienia parametrów:

listen=YES
anonymous_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES

restartujemy konfigurację:

sudo service vsftpd restart

dodajemy nowego użytkownika FTP poleceniem:

sudo adduser ftpuser

nadajemy uprawnienia – ftpuser w grupie ftpuser jest właścicielem katalogu /home:

sudo chown ftpuser:ftpuser /home

przypisujemy użytkownikowi katalog domowy:

usermod --home /home ftpuser

restartujemy konfigurację:

sudo service vsftpd restart

weryfikujemy dostęp dowolnym klientem FTP np. FileZilla. Jeśli zależy nam na zmianie katalogu domowego należy wydać polecenie:

usermod -d /home/test ftpuser

oraz zrestartować konfigurację:

sudo service vsftpd restart

zmiana hasła odbywa się poprzez polecenie:

passwd ftpuser

prawa do katalogu:

chmod -R 755 /home

usunięcie użytkownika:

userdel ftpuser

usunięcie użytkownika wraz z jego katalogiem domowym:

userdel -r ftpuser

Leave a comment

Your email address will not be published.


*