Wprowadzenie do Apache JMeter

Wprowadzenie do Apache JMeter

Apache JMeter to narzędzie które znajduje zastosowanie przy realizacji testów obciążeniowych, wydajnościowych. W tym wpisie zmierzymy wydajność serwera dla przykładowego serwisu internetowego. W pierwszej kolejności pobierzmy narzędzie ze strony https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi. W moim przypadku jest to wersja – apache-jmeter-5.3.zip . Przechodzimy do katalogu apache-jmeter-5.3/bin uruchamiając aplikację jmeter.bat.

Widok aplikacji po jej uruchomieniu przedstawia się następująco:

Plan testów składa się z 3 zasadniczych komponentów:

  • Thread Group (grupa wątków gdzie każdy wątek reprezentuje użytkownika),
  • HTTP Request (endpoint użyty do testów),
  • Listener (mechanizm odpowiadający za prezentację wyników testów).

Thread Group:

HTTP Request:

Listener:

Wynik testów:

Leave a comment

Your email address will not be published.


*