Dostęp po SSH w javie

Dostęp po SSH w javie

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób uzyskać dostęp do swojego serwera po SSH (z ang. Secure Shell) z poziomu aplikacji napisanej w javie. SSH to protokół warstwy aplikacji pozwalający zdalnie zarządzać hostami. Potrzebujemy zależności do biblioteki jsh:

<dependency>
  <groupId>com.jcraft</groupId>
  <artifactId>jsch</artifactId>
  <version>0.1.51</version>
</dependency>

Klasa testowa:

public class Start {
 
  public static void main(String[] args) throws IOException, JSchException {
 
    String host="";
    String user="";
    String password="";
    String command="";
    try{
 
      java.util.Properties config = new java.util.Properties();
      config.put("StrictHostKeyChecking", "no");
      JSch jsch = new JSch();
      Session session=jsch.getSession(user, host, 22);
      session.setPassword(password);
      session.setConfig(config);
      session.connect();
      System.out.println("Connected");
 
      Channel channel=session.openChannel("exec");
      ((ChannelExec)channel).setCommand(command);
      channel.setInputStream(null);
      ((ChannelExec)channel).setErrStream(System.err);
 
      InputStream in=channel.getInputStream();
      channel.connect();
      byte[] tmp=new byte[1024];
      while(true){
        while(in.available()>0){
          int i=in.read(tmp, 0, 1024);
          if(i<0)break;
          System.out.print(new String(tmp, 0, i));
        }
        if(channel.isClosed()){
          System.out.println("exit-status: "+channel.getExitStatus());
          break;
        }
        try{Thread.sleep(1000);}catch(Exception ee){}
      }
      channel.disconnect();
      session.disconnect();
      System.out.println("DONE");
    }catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
 
  }
}

Klasa ta łączy się po SSH do naszego serwera i wykonuje polecenie zdefiniowane w zmiennej command. W efekcie otrzymamy wynik wykonanego na serwerze polecenia.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*