Pasek postępu w javie

Pasek postępu w javie

Tym wpisem zaczynam serię artykułów z kategorii Tips & Tricks w javie! Na początek na tapetę leci pasek postępu na konsoli z ang. progress bar. Na początek dodajemy zależność:

<dependency>
  <groupId>me.tongfei</groupId>
  <artifactId>progressbar</artifactId>
  <version>0.8.1</version>
</dependency>

Klasa demonstracyjna:

public class ProgressBarDemo {
 
  public static void main(String[] args) {
    ProgressBar progressBar = new ProgressBar("calculate", 10);
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
 
      try {
        sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      progressBar.stepBy(i);
      progressBar.setExtraMessage("loading...");
    }
    progressBar.close();
  }
}

wynik:

calculate 60% │█████████ │ 6/10 (0:00:04 / 0:00:02) loading...

lepiej jednak zastosować jest instrukcję try…with…resources dzięki czemu nie trzeba wykonywać metody close() aby zakończyć przetwarzanie ponieważ po wyjściu z bloku nastąpi automatyczne zakończenie:

 try (ProgressBar progressBarTryWithResources = new ProgressBar("calculate", 10)) {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
 
        try {
          sleep(100);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        progressBarTryWithResources.stepBy(i);
        progressBarTryWithResources.setExtraMessage("loading...");
      }
    }

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*