#Java 14 – Record

#Java 14 – Record

W 14 wersji Javy wprowadzono mechanizm który pozwala unikać tzw. „boilerplate code„. Mechanizm ten to nowy typ klasy – Record. Tym nadmiarowym kodem są metody takie jak: getters & setters, konstruktory, metody equals, hashcode i metoda toString.

Poniżej kod przykładowej klasy Employee – zauważyć można dużo nadmiarowego kodu:

public class Employee {
 
  private String name;
  private String surname;
  private String email;
 
  public Employee(String name, String surname, String email) {
    this.name  = name;
    this.surname = surname;
    this.email  = email;
  }
 
  public String getEmail() {
    return email;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
  public String getSurname() {
    return surname;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return "Employee{" +
        "name='" + name + '\'' +
        ", surname='" + surname + '\'' +
        ", email='" + email + '\'' +
        '}';
  }
  // equals() & hashCode()
}

Powyższy kod można w Java 14 skrócić do postaci:

public record EmployeeRecord(String name, String surname, String email) {}

W wersji IntelliJ IDEA niższej niż wydanie z roku 2020 należy dodać niezbędną konfigurację do projektu który oparty jest o Mavena:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.7.0</version>
      <configuration>
        <release>14</release>
        <compilerArgs>
          <arg>--enable-preview</arg>
        </compilerArgs>
        <forceJavacCompilerUse>true</forceJavacCompilerUse>
        <parameters>true</parameters>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

oraz:

Run -> Edit Configurations -> VM options:

--enable-preview

Klasa uruchomieniowa – DemoRecord:

public class DemoRecord {
  public static void main(String[] args) {
    EmployeeRecord employeeRecord = new EmployeeRecord("Java", "Leader.pl", "kontakt@JavaLeader.pl");
    System.out.println(employeeRecord);
 
    System.out.println(employeeRecord.name());
    System.out.println(employeeRecord.surname());
    System.out.println(employeeRecord.email());
  }
}

wynik:

EmployeeRecord[name=Java, surname=Leader.pl, email=kontakt@JavaLeader.pl]
Java
Leader.pl
kontakt@JavaLeader.pl

można zauważyć, że dostęp do atrybutów klasy odbywa się poprzez użycie metod bez przedrostka get, nie ma metod typu set ponieważ nie można modyfikować ich zawartości – są domyślnie prywatne i niemutowalne, ustawiane w konstruktorze. Ponadto:

 • Rekord jest klasą finalną po której nie można dziedziczyć,
 • Rekordy nie mogą być abstrakcyjne,
 • Domyślnie klasa typu Record dziedziczy po klasie java.lang.Record,
 • Klasy typu Record mogą implementować interfejsy,
 • W klasach typu Record można używać adnotacji.

Projekt Record nie został wprowadzony po to żeby zastąpić znanego Lomboka. Lombok jest bardziej elastyczny a obiekty klas tworzonych za pomocą Lomboka są modyfikowalne. Pamiętajmy jednak, że obiektu typu immutablebezpieczne wątkowo (z ang. thread safety)!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*