Service Locator vs Dependency Injection

Service Locator vs Dependency Injection

Service Locator (lokalizator usług) i Dependency Injection (wstrzykiwanie zależności) to wzorce które realizują koncepcję Inversion Of Control (odwrócenie sterowania). Na wstępie zaznaczam, że Service Locator to moim zdaniem antywzorzec i nie powinien być stosowany co udowodnię w tym artykule. Na początek przykładowa implementacja wzorca Service Locator.

Implementacja wzorca Service Locator:

public interface Service {
  String getName();
}

Implementacja przykładowych serwisów:

public class ServiceFirstImpl implements Service {
  public String getName() {
   return "ServiceFirstImpl";
  }
}
public class ServiceSecondImpl implements Service {
  public String getName() {
   return "ServiceSecondImpl";
  }
}

Wyszukiwanie serwisów na podstawie ich nazwy czyli klasa Context:

public class Context {
 
  public Object lookup(String jndiName){
 
   if(jndiName.equalsIgnoreCase("ServiceFirstImpl")){
     return new ServiceFirstImpl();
   }
   else if (jndiName.equalsIgnoreCase("ServiceSecondImpl")){
     return new ServiceSecondImpl();
   }
   return null;    
  }
}

Klasa która dodaje serwisy do pamięci podręcznej – cache:

public class Cache {
 
  private List<Service> services;
 
  public Cache(){
   services = new ArrayList<Service>();
  }
 
  public Service getService(String serviceName){
 
   List<Service> servicesFilter = services.stream().filter(
       service -> service.getName().equalsIgnoreCase(serviceName)
   ).collect(Collectors.toList());
 
   if(servicesFilter.isEmpty()) {
     return null;
   } else {
     return servicesFilter.get(0);
   }
  }
 
  public void addService(Service newService){
 
   boolean exists = false;
 
   for (Service service : services) {
     if(service.getName().equalsIgnoreCase(newService.getName())){
      exists = true;
     }
   }
   if(!exists){
     services.add(newService);
   }
  }
}

Kluczowa klasa ServiceLocator:

public class ServiceLocator {
 
  private static Cache cache;
 
  static {
   cache = new Cache();    
  }
  public static Service getService(String jndiName){
 
   Service service = cache.getService(jndiName);
 
   if(service != null){
     return service;
   }
   Context context = new Context();
   Service service1 = (Service)context.lookup(jndiName);
   cache.addService(service1);
   return service1;
  }
}

przypomnienie – blok statyczny wywoływany jest w momencie pierwszego odwołania do jednej ze składowych statycznych klasy.

Testy aplikacji:

public class ServiceLocatorPatternDemo {
  public static void main(String[] args) {
 
   Service service = ServiceLocator.getService("ServiceFirstImpl");
   System.out.println(service.getName());
   service = ServiceLocator.getService("ServiceSecondImpl");
   System.out.println(service.getName());
   service = ServiceLocator.getService("ServiceFirstImpl");
   System.out.println(service.getName());
   service = ServiceLocator.getService("ServiceSecondImpl");
   System.out.println(service.getName());
  }
}

wynik:

ServiceFirstImpl
ServiceSecondImpl
ServiceFirstImpl
ServiceSecondImpl

W czym tkwi problem?

Dużym problemem użycia wzorca Service Locator w stosunku do wzorca wstrzykiwania zależności jest konieczność modyfikacji kodu źródłowego komponentów w przypadku zamiany lub refaktoryzacji biblioteki realizującej zadania kontenera IoC.

class PDFDocument {
  public void printPDF(Document document) {
    PrintManager printerManager = ServiceLocator.getService("PrinterManagerImpl");
    printerManager.print(document);
  }
}

w sytuacji kiedy wywołujemy metodę prrintPDF i nie został zarejestrowany wcześniej obiekt (z ang. bean) PrinterManagerImpl uzyskujemy błąd na etapie wykonania – Runtime! Należy zatem pamiętać o prawidłowym zarejestrowaniu obiektów co bez wnikania w dokumentację jest po prostu niemożliwe. Ponadto zależności są ukryte w klasach. Tracimy również możliwość testowania kodu z użyciem testów jednostkowych. Kolejna sprawa dotyczy refaktoringu. Jeśli metoda printPDF zostanie zmodyfikowana i zacznie wykorzystywać kolejne zależności to może dojść do sytuacji, że program przestanie działać i to nie na etapie kompilacji, ale na etapie wykonania.

Jeśli jednak zamienimy powyższy kod na:

class PDFDocument {
 
  private PrintManager printerManager;
 
  PDFDocument(PrintManager printerManager){
    this.pronterManager = printerManager;
  }
 
  public void printPDF(Document document) {
    printerManager.print(document);
  }
}

to od razu widać w jaki sposób obiekty powinny być tworzone – że PDFDocument zależy od PrinterManagera. Należy zatem w przypadku testów jednostkowych utworzyć Stub’a dla PrintManagera. Ponadto jesteśmy w stanie wykryć błędy już na etapie kompilacji!

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*