Upload plików z użyciem Spring Boot i bazy danych MySQL

Upload plików z użyciem Spring Boot i bazy danych MySQL

W tym wpisie dowiesz się w jaki sposób za pomocą Spring Boota i bazy MySQL zaprojektować aplikację do przechowywania plików w bazie danych. Pliki będą dodawane asynchronicznie czyli bez konieczności przeładowania strony. Wpis bazuje na projekcie – http://www.callicoder.com/spring-boot-file-upload-download-jpa-hibernate-mysql-database-example/ gdzie dodatkowo opisane jest w jaki sposób dodawać wiele plików jednocześnie (paczkami).  Do dzieła – tworzymy nowy projekt Spring Boot – plik pom.xml – niezbędne zależności:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>mysql</groupId>
		<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
		<scope>runtime</scope>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.projectlombok</groupId>
		<artifactId>lombok</artifactId>
		<version>1.18.10</version>
		<scope>provided</scope>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
		<exclusions>
			<exclusion>
				<groupId>org.junit.vintage</groupId>
				<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
			</exclusion>
		</exclusions>
	</dependency>
</dependencies>

Konfigurujemy połączenie do bazy danych MySQL oraz reguły dotyczące rozmiaru przesyłanych plików:

spring.datasource.url     = 
spring.datasource.username  = 
spring.datasource.password  = 
spring.jpa.show-sql      = true
spring.jpa.database-platform = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = create
 
## Hibernate Logging
logging.level.org.hibernate.SQL = DEBUG
 
## MULTIPART (MultipartProperties)
 
# Enable multipart uploads
spring.servlet.multipart.enabled = true
 
# Threshold after which files are written to disk.
spring.servlet.multipart.file-size-threshold = 2KB
 
# Max file size.
spring.servlet.multipart.max-file-size = 200MB
 
# Max Request Size
spring.servlet.multipart.max-request-size = 215MB

dla spring boota w wersji 1.5:

spring:
 http:
  multipart:
   max-file-size: 200MB
   max-request-size: 215MB

Warto dodatkowo z poziomu bazy danych MySQL ustawić parametr który zwiększy domyślny rozmiar pakietu przesyłanych danych:

SET GLOBAL max_allowed_packet=1073741824;

Tworzymy model – plik DBFile – korzystając z biblioteki Lombok:

@Entity
@Table(name = "files")
@Getter
@Setter
public class DBFile {
 
  @Id
  @GeneratedValue(generator = "uuid")
  @GenericGenerator(name = "uuid", strategy = "uuid2")
  private String id;
  private String fileName;
  private String fileType;
 
  @Lob
  private byte[] data;
 
  public DBFile() {
  }
 
  public DBFile(String fileName, String fileType, byte[] data) {
    this.fileName = fileName;
    this.fileType = fileType;
    this.data = data;
  }
}

Model dla odpowiedzi – po przesłaniu pliku:

@Getter
@Setter
@AllArgsConstructor
public class UploadFileResponse {
  private String fileName;
  private String fileDownloadUri;
  private String fileType;
  private long size;
}

Repozytorium do operacji na bazie danych:

@Repository
public interface DBFileRepository extends JpaRepository<DBFile, String> {
}

Teraz cza na serwis:

@Service
public class DBFileStorageService {
 
  @Autowired
  private DBFileRepository dbFileRepository;
 
  public DBFile storeFile(MultipartFile file) {
    String fileName = StringUtils.cleanPath(file.getOriginalFilename());
 
    try {
      if(fileName.contains("..")) {
        throw new FileStorageException("Sorry! Filename contains invalid path sequence " + fileName);
      }
 
      DBFile dbFile = new DBFile(fileName, file.getContentType(), file.getBytes());
 
      return dbFileRepository.save(dbFile);
    } catch (IOException ex) {
      throw new FileStorageException("Could not store file " + fileName + ". Please try again!", ex);
    }
  }
 
  public DBFile getFile(String fileId) {
    return dbFileRepository.findById(fileId)
        .orElseThrow(() -> new MyFileNotFoundException("File not found with id " + fileId));
  }
}

W powyższym serwisie wykorzystywane są dwie klasy wyjątków:

 • Błąd zapisu – FileStorageException:
public class FileStorageException extends RuntimeException {
  public FileStorageException(String message) {
    super(message);
  }
  public FileStorageException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
  }
}
 • Plik nie istnieje – MyFileNotFoundException:
@ResponseStatus(httptatus.NOT_FOUND)
public class MyFileNotFoundException extends RuntimeException {
  public MyFileNotFoundException(String message) {
    super(message);
  }
  public MyFileNotFoundException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
  }
}

RestController w którym definiujemy metody odpowiednio do zapisu i odczytu pliku:

@RestController
public class FileController {
 
  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(FileController.class);
 
  @Autowired
  private pl.javaleader.fileupload.service.DBFileStorageService DBFileStorageService;
 
  @PostMapping("/uploadFile")
  public UploadFileResponse uploadFile(@RequestParam("file") MultipartFile file) {
 
    DBFile dbFile = DBFileStorageService.storeFile(file);
 
    String fileDownloadUri = ServletUriComponentsBuilder.fromCurrentContextPath()
        .path("/downloadFile/")
        .path(dbFile.getId())
        .toUriString();
 
    return new UploadFileResponse(dbFile.getFileName(), fileDownloadUri, file.getContentType(), file.getSize());
  }
 
  @GetMapping("/downloadFile/{fileId}")
  public ResponseEntity<Resource> downloadFile(@PathVariable String fileId) {
    DBFile dbFile = DBFileStorageService.getFile(fileId);
 
    return ResponseEntity.ok()
        .contentType(MediaType.parseMediaType(dbFile.getFileType()))
        .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION, "attachment; filename=\"" + dbFile.getFileName() + "\"")
        .body(new ByteArrayResource(dbFile.getData()));
  }
}

Plik JS w którym za pomocą asynchronicznego obiektu JavaScriptXMLHttpRequest dokonywany jest zapis wybranego przez użytkownika pliku. Tworzony jest również adres URL za pomocą którego zapisany plik może zostać pobrany na dysk:

'use strict';
 
var singleUploadForm    = document.querySelector('#singleUploadForm');
var singleFileUploadInput  = document.querySelector('#singleFileUploadInput');
var singleFileUploadError  = document.querySelector('#singleFileUploadError');
var singleFileUploadSuccess = document.querySelector('#singleFileUploadSuccess');
 
function uploadSingleFile(file) {
 
  var formData = new FormData();
  formData.append("file", file);
 
  var xhr = new XMLHttpRequest();
 
  xhr.open("POST", "/uploadFile");
 
  xhr.onload = function() {
 
    var response = JSON.parse(xhr.responseText);
    if(xhr.status == 200) {
 
      singleFileUploadError.style.display  = "none";
      singleFileUploadSuccess.innerHTML   = "<p>File uploaded successfully.</p><p>download : <a href='" + response.fileDownloadUri + "' target='_blank'>" + response.fileDownloadUri + "</a></p>";
      singleFileUploadSuccess.style.display = "block";
    } else {
      singleFileUploadSuccess.style.display = "none";
      singleFileUploadError.innerHTML = (response.message) || "an error occurred";
    }
  }
 
  xhr.send(formData);
}
 
singleUploadForm.addEventListener('submit', function(event){
  var files = singleFileUploadInput.files;
  if(files.length === 0) {
    singleFileUploadError.innerHTML = "Please select a file";
    singleFileUploadError.style.display = "block";
  }
  uploadSingleFile(files[0]);
  event.preventDefault();
}, true);

Plik widoku – index.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <title>JavaLeader.pl - upload files using MySQL</title>
    <link rel="stylesheet" href="/css/main.css" />
  </head>
  <body>
    <noscript>
      <h2>JS support error</h2>
    </noscript>
    <div class="upload-container">
      <div class="upload-header">
        <h2>JavaLeader.pl - upload files using MySQL</h2>
      </div>
      <div class="upload-content">
        <div class="single-upload">
          <h3>Upload Single File</h3>
          <form id="singleUploadForm" name="singleUploadForm">
            <input id="singleFileUploadInput" type="file" name="file" class="file-input" required />
            <button type="submit" class="primary submit-btn">Submit</button>
          </form>
          <div class="upload-response">
            <div id="singleFileUploadError"></div>
            <div id="singleFileUploadSuccess"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <script src="/js/main.js" ></script>
  </body>
</html>

Aplikacja po dodaniu pliku stylów:

wynik  z bazy danych:

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij