PrimeFaces & Spring Boot – część 1

PrimeFaces & Spring Boot – część 1

PrimeFaces jest udostępnianą na zasadach Apache 2.0 biblioteką komponentów dla JavaServer Faces w wersji 2.0, która umożliwia w szybki i łatwy sposób projektowanie aplikacji z użyciem graficznego interfejsu użytkownika – GUI. Autorem biblioteki jest firma Prime Teknoloji. Biblioteka PrimeFaces bazuje na bibliotece jQuery. Aplikacja w tym artykule wyświetlać będzie predefiniowaną za pomocą bloku statycznego listę produktów:

Niezbędne zależności do Mavena w pliku pom.xml:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.apache.myfaces.core</groupId>
		<artifactId>myfaces-impl</artifactId>
		<version>2.2.12</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.apache.myfaces.core</groupId>
		<artifactId>myfaces-api</artifactId>
		<version>2.2.12</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
		<artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.ocpsoft.rewrite</groupId>
		<artifactId>rewrite-servlet</artifactId>
		<version>3.4.1.Final</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.ocpsoft.rewrite</groupId>
		<artifactId>rewrite-integration-faces</artifactId>
		<version>3.4.1.Final</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.ocpsoft.rewrite</groupId>
		<artifactId>rewrite-config-prettyfaces</artifactId>
		<version>3.4.1.Final</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.primefaces</groupId>
		<artifactId>primefaces</artifactId>
		<version>6.2</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.projectlombok</groupId>
		<artifactId>lombok</artifactId>
		<version>1.16.16</version>
	</dependency>
</dependencies>
 
<build>
	<outputDirectory>src/main/webapp/WEB-INF/classes</outputDirectory>
</build>

Konfiguracja SpringApplication – przepisywanie URLi, mapowanie URLi:

@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan({"pl.javaleader.PrimeFacesSpringBoot"})
public class PrimeFacesSpringBootApplication {
 
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(PrimeFacesSpringBootApplication.class, args);
	}
 
 
	@Bean
	public ServletRegistrationBean servletRegistrationBean() {
		FacesServlet servlet = new FacesServlet();
		return new ServletRegistrationBean(servlet, "*.jsf");
	}
 
	@Bean
	public FilterRegistrationBean rewriteFilter() {
		FilterRegistrationBean rwFilter = new FilterRegistrationBean(new RewriteFilter());
		rwFilter.setDispatcherTypes(EnumSet.of(DispatcherType.FORWARD, DispatcherType.REQUEST, DispatcherType.ASYNC, DispatcherType.ERROR));
		rwFilter.addUrlPatterns("/*");
		return rwFilter;
	}
 
}

./webapp/WEB-INF/faces-config.xml – w pliku faces-config.xml umieszczamy wszelkie informajce o konfiguracji JSF. W tym przypadku jest to użycie ziaren (beans) Springa jako ziaren JSF:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<faces-config xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
       http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_2.xsd"
       version="2.2">
 
  <application>
    <el-resolver>org.springframework.web.jsf.el.SpringBeanFacesELResolver</el-resolver>
  </application>
 
</faces-config>

./webapp/WEB-INF/web.xml – deskryptor wdrożenia:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" version="3.1">
 
  <servlet>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
 
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.jsf</url-pattern>
  </servlet-mapping>
 
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
 
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.request.RequestContextListener</listener-class>
  </listener>
 
</web-app>

./webapp/layout.xhtml – główny layout strony:

<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
   xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets"
   xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
 
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
 
<f:view>
 
  <h:head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Product</title>
  </h:head>
 
  <h:body>
    <div class="ui-g">
      <div class="ui-g-12">
        <p:toolbar>
          <f:facet name="left">
            <p:button href="/" value="List of Products" />
            <p:button href="/product" value="New Product" />
          </f:facet>
        </p:toolbar>
      </div>
 
      <div class="ui-g-12">
        <ui:insert name="content" />
      </div>
    </div>
  </h:body>
 
</f:view>
 
</html>

./webapp/product-list.xhtml – przykładowa witryna wyświetlająca listę produktów:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets"
   xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
   xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
 
  <ui:composition template="layout.xhtml">
    <ui:define name="content">
      <h:form id="form">
        <p:panel header="Products List">
          <p:dataTable id="table" var="product" value="#{productList.products}">
            <p:column>
              <f:facet name="header"># Id</f:facet>
              <h:outputText value="#{product.id}" />
            </p:column>
 
            <p:column>
              <f:facet name="header">Name</f:facet>
              <h:outputText value="#{product.name}" />
            </p:column>
 
            <p:column>
              <f:facet name="header">Price</f:facet>
              <h:outputText value="#{product.price}">
                <f:convertNumber type="currency" currencySymbol="$ " />
              </h:outputText>
            </p:column>
 
          </p:dataTable>
        </p:panel>
      </h:form>
    </ui:define>
  </ui:composition>
 
</html>

Kontroler wyświetlający przykładowe dane – kolekcja produktów ze względu na wydajność aplikacji powinna być załadowana przed wyrenderowaniem interfejsu GUI:

@Scope   ( value     = "session")
@Component ( value     = "productList")
@ELBeanName( value     = "productList")
@Join(    path = "/", to = "/product-list.jsf")
public class ProductListController {
 
  private List<Product> products;
 
  @Autowired
  ProductServiceApi productServiceApi;
 
  @Deferred
  @RequestAction
  @IgnorePostback
  public void loadData() {
    products = productServiceApi.getAllProducts();
  }
 
  public List<Product> getProducts() {
    return products;
  }
 
}

Klasa modelu – Produkt:

package pl.javaleader.PrimeFacesSpringBoot.model;
 
import java.math.BigDecimal;
 
public class Product {
 
  private Long id;
  private String name;
  private BigDecimal price;
 
  public Product() {
  }
 
  public Product(Long id, String name, BigDecimal price) {
    this.id  = id;
    this.name = name;
    this.price = price;
  }
 
  public Product(String name, BigDecimal price) {
    this.name = name;
    this.price = price;
  }
 
  // getters & setters
 
}

API – port:

package pl.javaleader.PrimeFacesSpringBoot.service;
 
import pl.javaleader.PrimeFacesSpringBoot.model.Product;
import java.util.List;
 
public interface ProductServiceApi {
  List<Product> getAllProducts();
}

Implementacja – adapter:

package pl.javaleader.PrimeFacesSpringBoot.service;
 
import pl.javaleader.PrimeFacesSpringBoot.model.Product;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
import org.springframework.stereotype.Service;
 
@Service
public class ProductService implements ProductServiceApi {
 
  static List<Product> products = new ArrayList();
 
  static {
    Product product1 = new Product(1L, "p1", new BigDecimal(200));
    Product product2 = new Product(2L, "p2", new BigDecimal(300));
    Product product3 = new Product(3L, "p3", new BigDecimal(400));
    Product product4 = new Product(4L, "p4", new BigDecimal(500));
    Product product5 = new Product(5L, "p5", new BigDecimal(600));
 
    products.add(product1);
    products.add(product2);
    products.add(product3);
    products.add(product4);
    products.add(product5);
 
  }
 
  public List<Product> getAllProducts() {
    return products;
  }
}

Biblioteka PrimeFaces udostępnia rozbudowaną listę gotowych szablonów. Aby zmienić szablon należy dodać parametr kontekstu:

	@Bean
	public ServletContextInitializer initializer() {
		return new ServletContextInitializer() {
			@Override
			public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
				servletContext.setInitParameter("primefaces.THEME", "omega");
			}
		};
	}

oraz w pom.xml repozytorium:

	<repositories>
		<repository>
			<id>prime-repo</id>
			<name>PrimeFaces Maven Repository</name>
			<url>http://repository.primefaces.org</url>
			<layout>default</layout>
		</repository>
	</repositories>

i zależność:

<dependency>
	<groupId>org.primefaces.themes</groupId>
	<artifactId>all-themes</artifactId>
	<version>1.0.10</version>
</dependency>

Zobacz kod na GitHubie i zapisz się na bezpłatny newsletter!

.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*