reduce

Java 8 – reduce

Java 8 – reduce Metoda reduce() to metoda która wywołuje przekazaną funkcję względem wartości przyrostowej z każdego wywołania i [...]