Szkolenie Jakarta EE


Trwają obecnie prace nad przygotowaniem solidnego, ustrukturyzowanego oraz praktycznego szkolenia z Javy które obejmować będzie wszystkie składowe platformy Jakarta EE wraz z najczęściej używanymi frameworkami – Spring & JSF. Szkolenie to ma na celu usystematyzować wiedzę kursanta i być odpowiedzią na pytanie w jaki sposób odnaleźć się w całym rozbudowanym ekosystemie korporacyjnej Javy. Szkolenie podzielone jest na dwie części. Każda składa się z materiałów pomocniczych w postaci prezentacji, filmów video oraz kodu źródłowego.

CZĘŚĆ PIERWSZA

to wprowadzenie do świata korporacyjnej Javy – konfiguracja środowiska na serwerze VPS, przechwytywanie żądań użytkownika z użyciem specyfikacji Java Servlet, prezentacja danych z użyciem tandemu JSP & JSTL, budowanie aplikacji z użyciem narzędzia Apache Maven, dostęp do danych z użyciem interfejsu JDBC, mapowanie relacyjno-obiektowe – (z ang. ORM,) standard JPA oraz zarys historyczny technologii EJB. Całość kończy się testem sprawdzającym poziom nabytej wiedzy i umiejętności.

 • Konfiguracja środowiska, [DONE]
 • Wprowadzenie do platformy JEE, [DONE]
 • Narzędzie Apache Maven, [DOING],
  • Ta część dostępna jest również jako oddzielne szkolenie na którym zrealizujesz wielomodułową aplikację symulującą grę w Bingo! – sprawdź tutaj
 • Servlet API, [DONE]
 • JSP & JSTL, [DONE]
 • JDBC, [DONE]
 • Enterprise JavaBeans – EJB: [DONE]
  • EJB 2.0 czyli jak to było kiedyś…
  • EJB 3.0:
   • JPA & JMS.

CZĘŚĆ DRUGA

to omówienie mechanizmu wstrzykiwania zależności na przykładzie CDI, wprowadzenie do frameworków JSF, Spring. Omówienie usług sieciowych REST & SOAP oraz nowoczesnego projektowania aplikacji z użyciem projektu Spring Cloud. Dotatkowo na koniec szkolenia wybrany projekt zostanie wdrożony na przykładowej domenie.

 • JSF/Facelets,
 • CDI,
 • Usługi sieciowe,
 • Spring Framework,
 • Nowoczesna architektura aplikacji WEB,
 • Dodatek A – wdrożenie projektu na wybranej domenie.

Już teraz zapisz się na newsletter a będziesz na bieżąco informowany o postępach!

Pozdrawiam!

Obraz może zawierać: 1 osoba