Java Object Layout – czyli jak sprawdzić rozmiar obiektów w pamięci

Java Object Layout – czyli jak sprawdzić rozmiar obiektów w pamięci

Java Object Layout to biblioteka która umożliwia sprawdzenie ile miejsca w pamięci zajmuje utworzony obiekt:

<dependency>
  <groupId>org.openjdk.jol</groupId>
  <artifactId>jol-core</artifactId>
  <version>0.9</version>
</dependency>

Zanim zaczniemy weryfikować ile pamięci zajmują obiekty w Javie to należy doprecyzować pewne kwestie. Programy napisane w Javie mogą być uruchomione na dowolnej platformie. Z tego też powodu wirtualna maszyna Javy posiada predefiniowane rozmiary dla typów prymitywnych:

byte 1 byte Stores whole numbers from -128 to 127
short 2 bytes Stores whole numbers from -32,768 to 32,767
int 4 bytes Stores whole numbers from -2,147,483,648 to 2,147,483,647
long 8 bytes Stores whole numbers from -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
float 4 bytes Stores fractional numbers. Sufficient for storing 6 to 7 decimal digits
double 8 bytes Stores fractional numbers. Sufficient for storing 15 decimal digits
boolean 1 bit Stores true or false values
char 2 bytes Stores a single character/letter or ASCII values

Każdy typ złożony przechowuje informacje o samym sobie tzw. metadane:

class (4 bajty) – wskaźnik do typu klasy np. dla obiektu java.lang.Integer jest to wskaźnik do klasy java.lang.Integer,

flagi (4 bajty) – informacja czy zdefiniowany typ to klasa czy tablica oraz informacja o hashCode,

lock (4 bajty) – monitor czyli informacja czy dostęp do obiektu jest synchronizowany,

size (4 bajty) – rozmiar tablicy – występuje tylko i wyłącznie dla tablic.

Dla klasy java.lang.Integer i 32 bitowego JVMa informacje te można przedstawić następująco:

Example layout of a java.lang.Integer object for a 32-bit Java process

Zdefiniujmy dla przykładu prostą klasę Shortcut:

public class Shortcut {
  int shortcut;
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(VM.current().details());
  }
}

po uruchomieniu programu w wyniku otrzymamy informacje o użytej wersji maszyny wirtualnej:

# Running 64-bit HotSpot VM.
# Using compressed oop with 3-bit shift.
# Using compressed klass with 3-bit shift.
# Objects are 8 bytes aligned.
# Field sizes by type: 4, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8 [bytes]
# Array element sizes: 4, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8 [bytes]

wyświetlmy teraz informacje o rozmiarze utworzonego obiektu klasy Shortcut:

 System.out.println(ClassLayout.parseClass(Shortcut.class).toPrintable(new Shortcut()));

wynik:

Shortcut object internals:
 OFFSET SIZE  TYPE DESCRIPTION   VALUE
   0   4 (object header) 05 00 00 00 (00000101 00000000 00000000 00000000) (5)
   4   4 (object header) 00 00 00 00 (00000000 00000000 00000000 00000000) (0)
   8   4 (object header) 05 c1 00 f8 (00000101 11000001 00000000 11111000) (-134168315)
   12   4  int Shortcut.shortcut 0
Instance size: 16 bytes

otrzymujemy 16 bajtów – (4 bajty zmienna shortcut, 12 bajtów metadane klasy). Dodajmy teraz zmienną shortcutDescription:

public class Shortcut {
  int shortcut;
  String shortcutDescription;
 
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(VM.current().details());
    System.out.println(ClassLayout.parseClass(Shortcut.class).toPrintable(new Shortcut()));
  }
}

wynik to 24 bajty a nie jak można było się spodziewać 20 (referencja do obiektu klasy String zajmuje 4 bajty)!

Shortcut object internals:
 OFFSET SIZE TYPE DESCRIPTION VALUE
   0   4 (object header) 05 00 00 00 (00000101 00000000 00000000 00000000) (5)
   4   4 (object header) 00 00 00 00 (00000000 00000000 00000000 00000000) (0)
   8   4 (object header) 05 c1 00 f8 (00000101 11000001 00000000 11111000) (-134168315)
   12   4 int Shortcut.shortcut 0
   16   4  java.lang.String Shortcut.shortcutDescription null
   20   4 (loss due to the next object alignment)
Instance size: 24 bytes

Dlaczego jest taka różnica? Wynika to z tego, że wystąpiło wyrównanie do 8 bajtów. Najbliższej 20 jest liczba 24 biorąc pod uwagę wielokrotność liczby 8. Wadą klasy ClassLayout jest to, że nie zlicza ona rozmiaru dla typów zagnieżdżonych. Problem ten rozwiązać można z użyciem klasy GraphLayout.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij