Instalacja Dockera dla systemu linux z przypisaniem wolumenu

Instalacja Dockera dla systemu linux

Instalacja z użyciem:

sudo apt get install docker

w systemie Linux nie wystarcza. Podczas weryfikacji wersji:

docker --version

otrzymamy błąd:

The program 'docker' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt-get install docker

trzeba zatem użyć komendy:

sudo curl -sSL http://get.docker.com/ | sh

której wynik przedstawia się następująco:

If you would like to use Docker as a non-root user, you should now consider
adding your user to the "docker" group with something like:
 
 sudo usermod -aG docker stens
 
Remember that you will have to log out and back in for this to take effect!

podczas weryfikacji wersji Dockera otrzymujemy:

root@edusession:~# docker --version
Docker version 18.06.3-ce, build d7080c1

Uruchomimy teraz z użyciem Dockera różne wersje Javy:

pobieramy obraz Dockera wydając w terminalu komendę:

docker pull openjdk:9-jdk

wynik:

9-jdk: Pulling from library/openjdk
e7cb83f94a46: Pull complete
e2af7c2bd543: Pull complete
3b5286ee17a3: Pull complete
7cd74685af84: Pull complete
3f971e46f30b: Pull complete
4ef6c2ba70ca: Pull complete
21d6caaade02: Pull complete
82654790da96: Pull complete
Digest: sha256:0e48e7e79d9e5637ee5d9c4a4fa2615c7bde69390aab06f7105eb4a8ebec8383
Status: Downloaded newer image for openjdk:9-jdk
root@edusession:~#

sprawdzamy kontenery (brak kontenerów):

root@edusession:~# docker container ls
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES

tworzymy kontener:

root@edusession:~# docker run -it openjdk:9-jdk /bin/bash

w dystrybucji linuxa dla wersji:

Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 3.13.0-143-generic x86_64)

może to zakończyć się błędem:

docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:348: starting container process caused "process_linux.go:297:
copying bootstrap data to pipe caused \"write init-p: broken pipe\"": unknown.

wtedy należy zmienić wersję dockera poleceniem:

sudo apt-get install docker-ce=18.06.1~ce~3-0~ubuntu

po więcej informacji zapraszam do artykułu:

http://medium.com/@dirk.avery/docker-error-response-from-daemon-1d46235ff61d

sprawdzamy kontenery (jeden utworzony kontener):

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
7d90b7907a1d    openjdk:9-jdk    "/bin/bash"     14 minutes ago   Up 14 minutes              quizzical_panini

po uruchomieniu kontenera sprawdzamy teraz wersje zainstalowanej javy:

root@7d90b7907a1d:/# java -version
openjdk version "9.0.4"
OpenJDK Runtime Environment (build 9.0.4+12-Debian-4)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 9.0.4+12-Debian-4, mixed mode)
root@7d90b7907a1d:/#

udało się z powodzeniem utworzyć kontener gdzie zainstalowana wersja Javy to wersja Java 9. Tworzymy teraz wolumen:

sudo docker volume create --name multi-release-jar

weryfikujemy utworzony wolumen:

sudo docker volume ls

więcej informacji tutaj: http://www.ionos.com/community/server-cloud-infrastructure/docker/understanding-and-managing-docker-container-volumes/

wyłączamy kontener:

docker stop 7d90b7907a1d

usuwamy kontener:

docker container rm 7d90b7907a1d

tworzymy przykładowy katalog np:

mkdir multi-release-jar

następnie startujemy kontener i podpinamy utworzony wcześniej wolumen:

sudo docker run -v /multi-release-jar:/~/../multi-release-jar -it openjdk:9-jdk /bin/bash

wynik:

root@73fbd3fe8579:/multi-release-jar# ls
multi-release-jar.iml pom.xml src
root@73fbd3fe8579:/multi-release-jar#

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. kliknij po więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „akceptuję". Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

zamknij