Konfiguracja klienta pocztowego z użyciem Spring Boota


Ten wpis jest kontynuacją wpisów dotyczących konfiguracji poczty elektronicznej – zanim zaczniesz czytać ten artykuł polecam zapoznać się z wpisami:

javax.mailJavaMail Api to najpopularniesza biblioteka do zarządzania pocztą elektroniczną w Javie. Spring Boot dostarcza własne rozwiązanie które bazuje właśnie na tej bibliotece. Jest nim:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
</dependency>

Zaczynamy od nowego projektu Spring Boot – niezbędne zależności – plik pom.xml:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>

Plik application.properties – należy dostosować oczywiście do własnych preferencji – można wykorzystać smtp.gmail.com ale polecam skonfigurować sobie serwer pocztowy Apache James!:

spring.mail.host =
spring.mail.port =
spring.mail.username =
spring.mail.password =
spring.mail.properties.mail.smtp.auth =

Implementacja usługi do wysyłki maili – utworzenie i wysłanie wiadomości MimeMessage:

@Service
public class MailService {

  private JavaMailSender javaMailSender;

  @Autowired
  public MailService(JavaMailSender javaMailSender) {
    this.javaMailSender = javaMailSender;
  }

  public void sendMail(String to,
             String subject,
             String text,
             boolean isHtmlContent) 
                 throws javax.mail.MessagingException {

    MimeMessage mimeMessage = javaMailSender.createMimeMessage();
    MimeMessageHelper mimeMessageHelper =
             new MimeMessageHelper(mimeMessage, true);
    mimeMessageHelper.setTo(to);
    mimeMessageHelper.setSubject(subject);
    mimeMessageHelper.setText(text, isHtmlContent);
    javaMailSender.send(mimeMessage);
  }
}

RestController – wstrzyknięcie serwisu MailService przez konstruktor:

@RestController
public class MailApi {

  private MailService mailService;

  @Autowired
  public MailApi(MailService mailService) {
    this.mailService = mailService;
  }

  @GetMapping("/sendTestMail")
  public String sendMail() throws javax.mail.MessagingException {
    mailService.sendMail("kontakt@javaleader.pl",
        "test message from spring boot mail api",
        "test message",
        true);
    return "message has been sent!";
  }
}

Klasa startowa:

@SpringBootApplication
public class JavaMailAppApplication {
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(JavaMailAppApplication.class, args);
	}
}

Aplikacje testujemy uruchamiając ją poleceniem:

mvn spring-boot:run

oraz wywołując endpointa:

http://localhost:8080/sendTestMail

Kod źródłowy do wglądu na GitHub!

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do GitHuba na 30 dni i pobrać kod źródłowy wyślij smsa o treśći DOSTEP.EDUSESSION na numer 7943. Tyle wiedzy a koszt to tylko 9 PLN (11.07 PLN z VAT).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*