Spring Boot – walidacja na poziomie beana


Spring Boot – walidacja na poziomie beana

Walidacja to podstawowy mechanizm zabezpieczający system przed wprowadzeniem przez użytkownika niepoprawnych danych. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób z użyciem Spring Boota dokonać walidacji określonych pól klasy modelu przesłanych w formularzu przez użytkownika. Do dzieła! Tworzymy nowy projekt Spring Boota – niezbędne zależności – plik pom.xml:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
	</dependency>

	<dependency>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
		<scope>test</scope>
	</dependency>
</dependencies>

Klasa modelu z polami oznaczonymi adnotacjami z pakietu javax.validation.constraints, zakładamy, że imię mieści się w przedziale od 3 do 7 znaków a wiek to minimum 18 lat:

import javax.validation.constraints.Min;
import javax.validation.constraints.NotEmpty;
import javax.validation.constraints.Size;

public class User {

  @Size(min =3, max = 7)
  private String name;

  @Min(18)
  private int age;

  public User() {
  }

  public User(@Size(min = 3, max = 7) String name, @NotEmpty(message = "field age is empty!") int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  // setters & getters
}

Klasa kontrolera – adnotacja @Valid musi być przed adnotacją @ModelAttribute. Obiekt typu BindingResult zawierać będzie informacje o błędach, jeśli takowe wystąpią zostaną one wyświetlone na konsoli:

@Controller
public class UserController {

  @GetMapping("/user")
  public String userView(Model model){
    model.addAttribute("user", new User("name", 0));
    return "userView";
  }

  @PostMapping("/user")
  public String userView(@Valid @ModelAttribute User user, BindingResult bindingResult){

    if(bindingResult.hasErrors()){
      List<ObjectError> errorsList = bindingResult.getAllErrors();
      for(ObjectError error:errorsList) {
        System.out.println(error);
      }

    }
    return "userView";
  }
}

Jako, że korzystamy z systemu szablonów thymeleaf to plik widoku userView powinien być zamieszczony w katalogu ./templates. Poniżej formularz userView.html z użyciem thymeleafa:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

<form th:action="@{/user}" th:object="${user}" method="post">

  <!-- print all errors from form -->
  <div class="alert alert-danger" th:if="${#fields.hasErrors('*')}">
    <p th:each="err : ${#fields.errors('*')}" th:text="${err}">    </p>
  </div>

  <p><input type = "text"  th:field="*{name}" placeholder = "name" /> </p>
  <p><input type = "text"  th:field="*{age}"  placeholder = 0 />   </p>
  <input   type = "submit" value="Validate" />

</form>
</body>
</html>

zaprezentowany formularz z użyciem operatora selekcji – * wnioskuje jakie pola mają być związane z przekazanym z poziomu kontrolera do widoku atrybutem modelu:

model.addAttribute("user", new User("name", 0));

Po uruchomieniu aplikacji:

http://localhost:8098/user

wyświetli się formularz html:

Po podaniu niepoprawnych danych, otrzymamy komunikat:

size must be between 3 and 7

must be greater than or equal to 18

Jeśli informacja o błędach ma się pojawić przy konkretnym polu to należy przy nim dodać paragraf odpowiednio dla pola name:

<p th:if="${#fields.hasErrors('name')}" th:errors="*{name}"></p>

dla pola age:

<p th:if="${#fields.hasErrors('age')}" th:errors="*{age}"> </p>

Kod źródłowy do wglądu na GitHub!

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do GitHuba na 30 dni i pobrać kod źródłowy wyślij smsa o treśći DOSTEP.EDUSESSION na numer 7943. Tyle wiedzy a koszt to tylko 9 PLN (11.07 PLN z VAT).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*