Java 8 – Stream Collectors groupingBy


Java 8 – Stream Collectors groupingBy

Grupowanie danych zrealizować można z użyciem klasy Collectors i metody groupingBy:

import static java.util.stream.Collectors.groupingBy;

Załóżmy, że posiadamy klasę która przechowuje kod Ascii dla litery przekazanej w konstruktorze:

class AsciiLetter {

  int item;

  public AsciiLetter(int item) {
    this.item = item;
  }

  public int getItem() {
    return item;
  }

  public void setItem(int item) {
    this.item = item;
  }
}

Posiadamy również listę obiektów:

 List<AsciiLetter> items = Arrays.asList(
        new AsciiLetter('a'),
        new AsciiLetter('b'),
        new AsciiLetter('c'),
        new AsciiLetter('d'),
        new AsciiLetter('d'));

Cel to zgrupowanie danych w taki sposób aby otrzymać mapę gdzie kluczem jest kod Ascii dla danej litery a wartością lista obiektów o takim samym kodzie Ascii:

Map<Integer, List<AsciiLetter>> result = items.stream().collect(groupingBy(letter -> letter.getItem()));
System.out.println(result);

Wynik:

{
97=[pl.javaleader.streamCollectorsGroupingBy.Letter@3feba861],
98=[pl.javaleader.streamCollectorsGroupingBy.Letter@5b480cf9],
99=[pl.javaleader.streamCollectorsGroupingBy.Letter@6f496d9f],
100=[pl.javaleader.streamCollectorsGroupingBy.Letter@723279cf,pl.javaleader.streamCollectorsGroupingBy.Letter@10f87f48]
}

Sortowanie mapy po kluczu w kolejności malejącej:

Map<Integer, List<AsciiLetter>> finalMap = new LinkedHashMap<>();
result.entrySet().stream()
		.sorted(Map.Entry.<Integer, List<AsciiLetter>>comparingByKey()
		.reversed()).forEachOrdered(e -> finalMap.put(e.getKey(), e.getValue()));
System.out.println(finalMap);
}

Kod źródłowy do wglądu na GitHub!

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do GitHuba na 30 dni i pobrać kod źródłowy wyślij smsa o treśći DOSTEP.EDUSESSION na numer 7943. Tyle wiedzy a koszt to tylko 9 PLN (11.07 PLN z VAT).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*