Java 8 – final vs effectively final


Java 8 – final vs effectively final

Java 8 wprowadza nowy termin – “effectively final variable“. Zmienna oznaczona modyfikatorem final oraz której wartość jest przypisana tylko raz to zmienna typu “final“:

final int variable = 123;

Wszystkie zmienne w Java 8 traktowane są jako zmienne finalne. Pisząc:

int variable = 123

zmienna traktowana jest jako “effectively final“. Natomiast jeśli napiszemy:

int variable = 123;
variable = 456;

zmienna jest typu “non final“.

Często spotykanym błędem podczas pracy z wyrażeniami lambda jest:

local variables referenced from a lambda expression must be final or effectively final

np. w poniżej zamieszczonym kodzie:

Supplier<Integer> incrementer(int start) {
    return () -> start++;
}

Błąd podobny do tego kiedy w klasie anonimowej używano zmiennych lokalnych które nie były finalnymi.

Ze względu na problem związany z wielowątkowością (i nie tylko) opisany na stronie Oracle – https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se10/html/jls-15.html#jls-15.27.2:

The restriction to effectively final variables prohibits access to dynamically-changing local variables, whose capture would likely introduce concurrency problems.

w wyrażeniach lambda używane zmienne muszą być wcześniej zadeklarowane jako final lub effectively final, dlaczego? Poniżej zamieszczony fragment kodu posiada na pierwszy rzut oka niewidoczny błąd związany z widocznością zmiennej logicznej run:

public void localVariableMultithreading() {
  boolean run = true;
  executor.execute(() -> {
    while (run) {
      // do operation
    }
  });
   
  run = false;
}

Inne wątki nie widzą, że zmienna lokalna run zmieniła swoją wartość ze względu na fakt, że każdy wątek posiada swój własny lokalny stos tzw. TLS – (z ang. Thread local storage) na którym odkładane są m.in. zmienne lokalne. Kiedy JVM tworzy wyrażenie lambda to zmienne lokalne są kopiowane. Dlaczego? W poniżej zamieszczonym kodzie widać, że wyrażenie lambda zwracane jest w funkcji to z kolei oznacza, że wyrażenie lambda musi być widoczne po za nią nawet wtedy jeśli garbage collector usunie zmienną używaną w funkcji lambda. Ponadto modyfikacja wartości w wyrażeniu lambda nie może mieć wpływu na argument przkazywany do metody!

Supplier<Integer> incrementer(int start) {
    return () -> start++;
}

Java 8 zabezpiecza nas przed tego typu błędem nie pozwalając na użycie zmiennych które NIE są typu final lub effectively final w wyrażeniach lambda.

Co ciekawe jeśli zadeklarujemy zmienną Start NIE jako zmienną lokalną np.:

private int start = 0;
Supplier<Integer> incrementer() {
  return () -> start++;
}

to kompilator nie będzie informował o błędzie. Dlaczego? Zmienne zadeklarowane w klasie (z ang. members/instances variables) deklarowane są na stercie (z ang. Heap). Oznacza to, że w wyrażeniach lambda zawsze będzie dostępna ostatnia wartość danej zmiennej – kompilator to zagwarantuje – zamieni zapis:

start++

na zapis:

this.start++

, ale nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów –  co w przypadku pracy z wątkami? Spójrzmy na kod:

public static void main(String[] args) {

	int[] integers = new int[] { 2 };

	Runnable runnable = () -> System.out.println(IntStream
			.of(4, 5, 6)
			.map(val -> val + integers[0])
			.sum());

	new Thread(runnable).start();
	integers[0] = 0;
}

Do wyrażenia lambda zostanie wzięta ostatnia wartość zmiennej czyli integers[0] = 0;

Wynik:

15

A jeśli dodamy chwilę czasu używając metody Thread.sleep()?:

public static void main(String[] args) {

	int[] integers = new int[] { 2 };

	Runnable runnable = () -> System.out.println(IntStream
			.of(4, 5, 6)
			.map(val -> val + integers[0])
			.sum());

	new Thread(runnable).start();

	try {
		Thread.sleep(5000);
	} catch (InterruptedException e) {
		throw new RuntimeException(e);
	}
	integers[0] = 0;
}

Wynik będzie następujący:

21

Takie działanie może doprowadzić do nieprzewidywalnych rezultatów. A co w przypadku kiedy wartość zmiennej może modyfikować wiele wątków? – należy użyć modyfikatora volatile. Modyfikator volatile zapewnia, że zmiana dokonana przez jeden wątek na współdzielonych danych będzie widoczna przez drugi wątek.

import static java.lang.Thread.sleep;

interface Operation {
  void doOperation();
}

class MyRunnable implements Runnable {
  private volatile boolean active;
  public void run() {
    active = true;
    while (active) {

    }
    Operation operation = () -> System.out.println(active);
    operation.doOperation();
  }
  public void stop() {
    active = false;
  }
}
public class VolatileDemo {
  public static void main(String[] args) {
    MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();
    new Thread(myRunnable).start();

    new Thread(new Runnable(){
      @Override
      public void run() {
        try { sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        myRunnable.stop();
      }
    }).start();
  }
}

Wynik:

false

Kod źródłowy do wglądu na GitHub!

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do GitHuba na 30 dni i pobrać kod źródłowy wyślij smsa o treśći DOSTEP.EDUSESSION na numer 7943. Tyle wiedzy a koszt to tylko 9 PLN (11.07 PLN z VAT).
 


Leave a comment

Your email address will not be published.


*