DMARC jako strażnik SPF & DKIM


DMARC jako strażnik SPF & DKIM

Potwierdzeniem domeny nadawcy za pomocą SPF & DKIM jest zadaniem DMARC (z ang. Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance). Co najmniej jeden z tych mechanizmów musi potwierdzić domenę nadawcy nagłówkowego, aby DMARC mógł dopuścić wiadomość do skrzynki odbiorcy. Jeśli wiadomość nie zostanie uznana przez DMARC jako prawidłowa to zastosowana jest polityka zabezpieczeń zdefiniowana przez odpowiedni wpis DNS:

Host: _dmarc

Typ rekordu : TXT

Wartość:

v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:kontakt@javaleader.pl

wiadomość po dostarczeniu do adresata powinna wyglądać następująco (SPF, & DKIM & DMARC powinny być PASS):


Leave a comment

Your email address will not be published.


*