Tworzenie pliku JAR z użyciem Apache Maven


Tworzenie pliku JAR z użyciem Apache Maven

Aby utworzyć plik JAR z użyciem Mavena neleży dodać plugin maven-jar-plugin do pliku pom.xml. Plugin ten buduje plik JAR dodając do niego plik manifestu z informacją o klasie głównej:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <!-- Build an executable JAR -->
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
      <version>2.4</version>
      <configuration>
        <archive>
          <manifest>
            <mainClass>pl.javaleader.Start</mainClass>
          </manifest>
        </archive>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Utworzony plik JAR należy uruchomić w następujący sposób:

java -jar HelloWorld-1.0-SNAPSHOT.jar

Leave a comment

Your email address will not be published.


*